Търсене

За връзка

3г клас - А. Георгиева
ул.,,Хан Тервел"№2
НУ.,,Св.Св. Кирил и Методий"
гр. Ямбол

0879959605
0894748179

georgieva_toni@abv.bg

      

Picture

      ВСЕКИ УЧЕНИК ИЛИ РОДИТЕЛ ВЛИЗА В  СИСТЕМАТА ЧРЕЗ   ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И  СПЕЦИАЛЕН КОД                                                                           

  Всеки, който е бил в класната стая знае, че оценката или резултатът от теста не са достатъчни да отразят точно нивото на образование на ученика. Няколко изследвания показват, че най-добри предпоставки за бъдещия успех са такива черти на характера като: оптимизма, любопитство и готовността. Формирането на характера е един от най-важните и ефективни начини да се подготвят учениците за успехи в живота.                                                                                      ClassDojo допринася да се приучат учениците към постоянство, да се насърчат към творчеството, да се развие самоконтрола. Мисията му е да се ускори развитието на тези силни качества чрез сътрудничеството между учители, ученици и родители и в училище, и у дома. Чрез тази система учителите лесно могат да отчитат проявата на тези умения и незабавно да ги споделят с ученици и родители. Тя е в помощ на учители, ученици и родители, за да се откроят силните страни на всеки ученик и да се посочат областите, които се нуждаят от подобрение. Заедно можем да насърчаваме развитието на силните страни, които имат решаващо значение за него детето целия му живот.